Z- MIN:  ZEO Lite Vi sinh
Thành phần:

– Calcium oxide (CaO): 2-3,74%
– Sodium oxide (Na2O) ): 2-2,5%
– Bacillus licheniformis : 1,2 x 10⁸ CFU/kg
– Bacillus megaterium : 1,0 x 10⁸ CFU/kg

Côn g dụng: 

– Giúp tôm cứng vỏ, ổn định môi trường ao nuôi, Giúp tôm phát triển tốt.
– Phân hủy chất thải, mùn bã hữu cơ làm sạch môi trường ao nuôi, ức chế vi sinh vật có hại.

Hướng dẫn sử dụng:

– Sử dụng: 1-3kg/1.000m3, tùy điều kiện ao nuôi, định kỳ 7 ngày/lần, trong suốt chu kỳ nuôi.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG