SẢN PHẨM CHO NUÔI CÁ

A. NHÓM DINH DƯỠNG
1. SC- 100:  Kích thích tôm lột và tái tạo vỏ cứng mơi
Thành phần:

– Alanine: 1,2%, Arginine: 1,2%, Histidine: 0,7%, Leucine: 1%, Calcium: 0,1-0,2%, Phosphorus: 0,1-0,2%, Potassium : 0,05-0,1%

Côn g dụng: 

Vi sinh đường ruột và men tiêu hóa cao cấp, phòng bệnh mỡ vàng, thèm ăn, mau lớn.

Hướng dẫn sử dụng:

1 kg/ 10.000 m3

2. C-WIN 15%:  Giúp cá luôn khỏe mạnh
Thành phần:

– Acid Citric: 12%
– Ascorbic acis 1,5%

Côn g dụng: 

Vitamin C chống stress, tăng cường sức khỏe

Hướng dẫn sử dụng:

1kg/500kg Thức ăn

3. SB-99:  Men giúp tiêu hóa, tiết kiệm chi phí thức ăn
Thành phần:

– Saccharomyces cerevisia: 1×10⁷ CFU/kg
– Lactobacillus acidophilus: 3x 106 CFU/kg
– Cellulase: 4.200 UI/kg
– Protease: 4.000 UI/kg
– Lipase: 4.200 UI/kg

Côn g dụng: 

Men dinh dưỡng và tiêu hóa hoàn toàn

Hướng dẫn sử dụng:

1-3g/ kg Thức ăn

A. NHÓM VI SINH MÔI TRƯỜNG
4. Z- MIN:  ZEO Lite Vi sinh
Thành phần:

– Calcium oxide (CaO): 2-3,74%
– Sodium oxide (Na2O) ): 2-2,5%
– Bacillus licheniformis : 1,2 x 10⁸ CFU/kg
– Bacillus megaterium : 1,0 x 10⁸ CFU/kg

Côn g dụng: 

– Zeolite vi sinh làm sạch môi trường

Hướng dẫn sử dụng:

– 5kg/2.000-3000 m3

5. BIOS Bột – Giải pháp tốt nhất cho môi trường nuôi trong sạch
Thành phần:

– Bacillus licheniformis:1,1×10⁸ CFU/g
– Nitrosomonas spp: 9,8×10⁷CFU/g
– Nitrobacter spp :1,0×10⁸ CFU/g

Côn g dụng: 

Tạo vi sinh có lợi, làm sạch môi trường, giảm khí độc NH3, H2S trong ao.

Hướng dẫn sử dụng:

1kg/2.000-3000 m3

6. BIOS Hạt – Độc đáo, tiện dụng, hiệu quả tức thì
Thành phần:

– Bacillus licheniformis:1,1×10⁸ CFU/gNitrosomonas spp: 9,8×10⁷CFU/gNitrobacter spp :1,0×10⁸ CFU/g Co – generic, Minerais.Các hạt ENZYME phân giải, môi truờng đệm dinh dưỡng và khoáng vi lượng vừa đủ.

Côn g dụng: 

Men vi sinh, làm sạch đáy ao, loại trừ khí độc NH3, H2S.

Hướng dẫn sử dụng:

1kg/2.000-3000 m3

7. TABO – Phục hồi môi trường nuôi thủy sản
Thành phần:

– EDTA (Ethylendiamine tetraacetic acid): 10.000mg

Côn g dụng: 

Phục hồi và trẻ hóa môi trường, Khử sạch tảo chết, váng bọt. Giảm hàm lượng kim loại nặng.

Hướng dẫn sử dụng:

2lít/1.000 m3