TABO – Phục hồi môi trường nuôi thủy sản
Thành phần:

– EDTA (Ethylendiamine tetraacetic acid): 10.000mg

Côn g dụng: 

Phục hồi và trẻ hóa môi trường, Khử sạch tảo chết, váng bọt. Giảm hàm lượng kim loại nặng.

Hướng dẫn sử dụng:

2lít/1.000 m3

SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG