TABO – Phục hồi môi trường nuôi tôm
Thành phần:

– EDTA (Ethylendiamine tetraacetic acid): 10.000mg

Côn g dụng: 

Khử phèn sắt, phèn nhôm, khử kim loại nặng, làm ổn định môi trường nước,

Khử sạch tảo chết, váng bọt.

Hướng dẫn sử dụng:

– Giãm độ dơ của nước ao: 3 lít/ 1.000 m3; Từ 2-3 ngày dùng 1 lần.
– Phục hồi môi trường: 4-5 lít/1.000m³.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG