SB-99:  Men giúp tiêu hóa, tiết kiệm chi phí thức ăn
Thành phần:

– Saccharomyces cerevisia: 1×10⁷ CFU/kg
– Lactobacillus acidophilus: 3x 106 CFU/kg
– Cellulase: 4.200 UI/kg
– Protease: 4.000 UI/kg
– Lipase: 4.200 UI/kg

Côn g dụng: 

Men dinh dưỡng và tiêu hóa hoàn toàn

Hướng dẫn sử dụng:

1-3g/ kg Thức ăn

SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG