MIX- 301 – Tạo nguồn thức ăn phong phú, gây màu nước nhanh
Thành phần:

– Dicalcium Phosphate :130.000-150.000 mg/kg, Cobalt:100-120 mg/kg, Copper: 8.000-10.000 mg/kg, Choline: 4.000 mg/kg, Folic acid: 140 mg/kg, Manganese : 1.600-1.800 mg/kg, Selenium: 80-100 mg/kg, Zinc: 9.000-11.000 mg/kg, Iron:18.000-20.000 mg/kg, Pantothenic Acid: 1.100 mg/kg, Vitamin A: 280.000 UI/kg

Côn g dụng: 

– Cung cấp dinh dưỡng và thức ăn tự nhiên cho tôm( Moina, tảo khuê…).

– Gây và ổn định màu nước nhanh nhất.

– Phục hồi lại môi trường tự nhiên ban đầu sau khi dùng thuốc sát trùng nuôi tôm.

Hướng dẫn sử dụng:

– Gây và ổn định màu nước 1 Kg/ 1.000 m3.  Từ 7-10 ngày dùng 1 lần.
– Bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu: Trộn 10g/1 Kg thức ăn.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG