BIOS Hạt – Độc đáo, tiện dụng, hiệu quả tức thì
Thành phần:

– Bacillus licheniformis:1,1×10⁸ CFU/g

– Nitrosomonas spp: 9,8×10⁷CFU/g

– Nitrobacter spp :1,0×10⁸ CFU/g

– Co – generic, Minerais. Các hạt ENZYME phân giải, môi truờng đệm dinh dưỡng và khoáng vi lượng vừa đủ.

Côn g dụng: 

Men vi sinh dạng hạt, làm sạch đáy ao, tạo môi trường luôn trong sạch và bền vững.

Hướng dẫn sử dụng:

– Xử lý định kỳ: 50-100g/1.000m3 để phân hủy chất thải trong nước ao nuôi.- Xử lý ô nhiễm nặng: liều lượng 100-200g/1.000m3.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG